spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak
specjalista dermatolog i wenerolog
specjalista alergolog

Ambulatorium 'dermatolog.eu', 30-433 Kraków, ul. Kustronia 2

 

Informacja o zmianie trybu pracy Ambulatorium 'dermatolog.eu'
profesora Radosława Śpiewaka
podczas epidemii zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2,
powodującym chorobę COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)

Szanowni Państwo,
Obecna epidemia spowodowała znaczne obciążenie systemu ochrony zdrowia. Jednak niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, choroby skóry i choroby alergiczne nadal trapią wielu pacjentów, którzy doświadczają trudności w dostępie do lekarzy specjalistów. Dlatego podjęliśmy decyzję nadal służyć Pacjentom mimo obecnej sytuacji. Zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się z szeregiem niedogodności dla nas (kontrola dostępu, konieczność dezynfekcji po każdym pacjencie), a także dla Pacjentów, co przedstawiamy poniżej.

W okolicznościach szerzącej się epidemii musieliśmy znacząco zmodyfikować zasady funkcjonowania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa naszym Pacjentom oraz współpracownikom. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz ich przestrzeganie dla wspólnego dobra.

Konsultacje telefoniczne, telemedycyna

 1. W obecnej sytuacji epidemiologicznej każde wyjście z domu wiąże się z ryzykiem infekcji. Dlatego przed umówieniem się na wizytę Pacjent powinien sobie zadać pytanie, czy jest ona konieczna i czy nie może zaczekać do czasu opanowania epidemii (koniec epidemii jest aktualnie trudny do przewidzenia, na dzień dzisiejszy można zaledwie zgadywać, że utrzyma się ona jeszcze przez 2-3 miesiące).
 2. W przypadku pacjentów, którzy kontynuują leczenie w naszym Ambulatorium istnieje możliwość konsultacji zdalnej - telefonicznej lub emailowej (przesłanie zdjęć zmian skórnych, skany wyników badań itd.), możemy także wystawić zdalnie e-recepty na kontynuację rozpoczętego przez nas leczenia.
 3. Konsultacje zdalne wymagają umówienia terminu i są odpłatne.

Umawianie wizyt

 1. Przyjmujemy wyłącznie pacjentów umówionych telefonicznie na konkretny termin (dzień, godzina).
 2. Do ustabilizowania sytuacji epidemiologicznej zaprzestajemy wykonywania zabiegów i procedur wymagających powtarzanych wizyt w ustalonych odstępach czasu (m.in. testy płatkowe, pobieranie wycinków, zamrażanie brodawek).
 3. Osoby, które w ciągu 2 tygodni poprzedzających termin konsultacji przebywały w krajach o dużej liczbie przypadków COVID-19 lub miały kontakt z osobami zakażonymi prosimy o informację.
 4. Pacjentów prosimy przychodzić pojedynczo, bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią pacjenci poniżej 18. roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością intelektualną lub ruchową, którym może towarzyszyć jedna osoba dorosła (rodzic, opiekun).
 5. Proszę się upewnić, że znamy aktualny numer telefonu, który będziecie mieć Państwo przy sobie w drodze do naszego Ambulatorium.

W drodze do Ambulatorium ‘dermatolog.eu’

 1. Przed wyruszeniem na konsultację prosimy zmierzyć sobie temperaturę (dotyczy pacjenta, oraz ewentualnej osoby towarzyszącej). W przypadku stanu podgorączkowego lub gorączki (temperatura ciała powyżej 37°C) lub obecności kaszlu, kataru lub innych objawów typowych dla infekcji, prosimy o pilny kontakt!
 2. W celu zminimalizowania styczności Pacjenta z innymi osobami, między umówionymi konsultacjami są przewidziane przerwy, dzięki którym pacjenci nie będą mijali się w poczekalni lub na korytarzu. W tym czasie wykonujemy ponadto dezynfekcję przedmiotów, z którymi stykał się poprzedni pacjent. Dlatego prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin i zjawianie się nie wcześniej, niż na 10 minut przed godziną umówionej wizyty.
 3. Z powyższych powodów prosimy również nie przedłużać obecności w Ambulatorium po zakończeniu wizyty, a na taksówkę lub osoby towarzyszące oczekiwać poza budynkiem.
 4. Prosimy odbierać telefony w drodze do naszego Ambulatorium, ponieważ będą Państwo informowani na bieżąco w razie przesunięcia godziny wizyty lub zamknięcia Ambulatorium w przypadku podejrzenia skażenia pomieszczeń lub zakażenia personelu.
 5. W trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów, w przypadku stwierdzenia u pacjentów, współpracowników lub u siebie objawów infekcji, prof. Radosław Śpiewak w trybie pilnym odwoła wszelkie konsultacje. Za wszelkie wynikające z tego niedogodności przepraszamy.

Na miejscu - wejście do Ambulatorium ‘dermatolog.eu’

 1. Pacjentów prosimy wchodzić pojedynczo, bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią pacjenci poniżej 18. roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością intelektualną lub ruchową, którym może towarzyszyć jedna osoba dorosła (rodzic, opiekun). Inne osoby towarzyszące mogą ewentualnie oczekiwać poza budynkiem.
 2. Przy wejściu do budynku na parterze znajduje się mata odkażająca do obuwia. Proszę stanąć na macie odkażającej oboma butami. Próba ominięcia maty może spowodować odmowę przyjęcia pacjenta (monitoring).
 3. Idąc po schodach proszę ograniczać kontakt z poręczami, klamkami i innymi powierzchniami.
 4. Na piętrze, przed wejściem do poczekalni naszego Ambulatorium oczekuje na Państwa punkt odkażania rąk. Odkażenie rąk (a nie np. tylko rękawiczek) jest warunkiem przyjęcia, dlatego proszę się upewnić, że proces odkażania obserwuje przez szybę ktoś z naszego personelu. W razie, gdy nikt z personelu nie był świadkiem odkażania rąk przez Państwa, poprosimy o ponowne przeprowadzenie odkażania w obecności pracownika.
 5. Dopiero po odkażeniu rąk i za zgodą pracownika mogą Państwo zająć miejsce w poczekalni. Prosimy nie wchodzić do poczekalni bez wyraźnego zaproszenia ze strony personelu.
 6. Bezpośrednio po wejściu zostanie u Państwa zmierzona temperatura ciała. W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego lub gorączki (temperatura ciała powyżej 37°C) lub obecności kaszlu, kataru lub innych objawów typowych dla infekcji wirusowej, Pacjent może zostać odesłany do szpitala zakaźnego z jednoczesnym powiadomieniem SANEPIDu.
 7. W oczekiwaniu na wizytę otrzymacie Państwo krótki kwestionariusz zawierający 4 pytania na temat zagrożenia epidemiologicznego oraz przyjmowanych leków. Kwestionariusz ten należy wypełnić, podpisać i wręczyć lekarzowi przed rozpoczęciem konsultacji.

Zasady obowiązujące w trakcie wizyty

 1. Do gabinetu lekarskiego nie wolno wnosić okrycia wierzchniego, toreb, siatek. Wszystkie takie przedmioty należy pozostawić w poczekalni pod dozorem naszego pracownika i kamer monitoringu.
 2. Przedmioty wartościowe, pieniądze, dokumenty itd., których Pacjent nie chce pozostawiać w poczekalni mogą być wniesione do gabinetu w małej torebce, torbie, plecaku lub reklamówce i położone na podłodze we wskazanym przez lekarza miejscu.
 3. W trakcie rozmowy obowiązuje dystans 2 metrów między pacjentem a lekarzem, tzn. nie należy przesuwać krzesła, które jest ustawione w wymaganej odległości. Odległość 2 metrów między osobami a personelem należy również utrzymywać w poczekalni (nie dotyczy odległości między Pacjentem a osobą towarzyszącą).
 4. Prosimy nie przynosić dokumentacji papierowej - zamiast tego należy przysłać mailem skany dokumentacji, wyników badań, itd.
 5. Osoby z problemami skórnymi na twarzy powinny zgłaszać się bez makijażu, ponieważ w okresie epidemii nie zapewniamy kosmetyków do demakijażu, a ponadto demakijaż w gabinecie może zwiększać ryzyko infekcji.
 6. Z powodu możliwości przeniesienia infekcji przez skażone przedmioty, liczbę przedmiotów z którymi stykają się Pacjenci w naszym Ambulatorium musimy w okresie trwania epidemii ograniczyć do absolutnego minimum. Dlatego oczekującym Pacjentom nie możemy zaoferować dotychczasowych udogodnień, w tym:
  • napojów w poczekalni
  • książek i albumów w poczekalni
  • materiałów do demakijażu przed badaniem
  • przewijaka dla niemowląt (w razie konieczności niemowlęta mogą być przewinięte na kozetce w gabinecie (jednorazowy podkład, możliwość dezynfekcji)

UWAGA: Środki ochrony osobistej dla Pacjentów

W związku z wprowadzonym przez rząd zakazem sprzedaży środków ochronnych podmiotom medycznym niebędącym szpitalami (a zatem również praktykom lekarskim), nie jesteśmy w stanie zapewnić Pacjentom maseczek ani rękawic ochronnych. Natomiast zachęcamy Pacjentów do przybycia i pozostawania w rękawicach i masce podczas konsultacji, o ile nie przeszkadza to w badaniu stanu skóry Pacjenta.

Szczegółowe informacje o terminach przyjęć oraz umawianie wizyt pod nr tel. 665 53 44 00,
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00.
Konsultacje profesora Śpiewaka są możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.
Porady lekarskie i badania diagnostyczne w naszym ambulatorium są płatne.

Umawianie wizyt

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 20 March 2020, updated: 22 March 2020.